Talmannen erbjuder timeout utan lön

Publicerad 2017-02-21

Politik. Fenomenet med riksdagsledamöter som tar så kallad timeout men behåller arvodet är inte bra, enligt riksdagens talman Urban Ahlin.

Han erbjuder en möjlighet att ta tjänstledigt i stället, utan ersättning.

Vid en träff med journalister i riksdagen uppgav Urban Ahlin att han och gruppledarna för riksdagspartierna har diskuterat det faktum att riksdagsledamöter genom åren har deklarerat att de tar en paus, eller timeout, i riksdagsarbetet när de till exempel hamnat i rättsliga processer.

Det senaste exemplet är Sverigedemokraten Kent Ekeroth, som för andra gången under sin riksdagstid tagit timeout, nu senast efter uppmaning av partiledaren Jimmie Åkesson.

Under förra riksdagsperioden tog Centerpartiets Abir Al-Sahlani timeout när hon var brottsmisstänkt, en utredning som sedan lades ner.

Det finns formellt sett ingen möjlighet att ta timeout för en riksdagsledamot. Å andra sidan finns det inga krav på närvaro.

– Men man tar timeout genom att inte delta i riksdagsarbetet, men uppbär fortfarande riksdagsarvode, säger Urban Ahlin.

Talmannen har dock rätten att bevilja en ledamot tjänstledigt av personliga skäl, utan arvode. Den möjligheten är han nu redo att använda om en riksdagsledamot blir åtalad eller föremål för en förundersökning, och ledamoten kommer och begär tjänstledigt. Det är rimligt att få tid för att exempelvis kunna försvara sig i ett brottmål, enligt Ahlin, men riksdagsarvodet ska inte betalas ut under den tjänstledigheten.

Det är fortfarande upp till ledamoten att begära tjänstledigt, det kan inte partierna göra eller tvinga den att göra.

TT