Balansgång gentemot Ryssland

Publicerad 2017-02-15

Utrikespolitik. Regeringen fortsätter att kritisera den ryska aggressionen men efterlyser samtidigt en "bredare ansats" i relationen till Ryssland. I nästa vecka åker utrikesminister Margot Wallström till Moskva.

Moderaterna undrar om regeringen ändrat sin syn på Ryssland.

När Margot Wallström läste upp regeringens utrikespolitiska deklaration återkom kritiken mot att Rysslands miltära agerande, inklusive desinformation och påverkanskampanjer, är aggressivt och ökar spänningarna. Sverige fördömer Rysslands aggression mot Ukraina och illegala annektering av Krim.

– Sanktionerna ska ligga fast så länge skälen till att de infördes kvarstår, säger Wallström.

Samtidigt vill Wallström att Sverige ska ha en bred politisk ansats i förhållande till Ryssland. Och förra årets formulering om att Krim och östra Ukraina är "den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut" är borttagen.

En hök

Moderaternas talesperson Karin Enström reagerade på det.

– Vad betyder bred ansats? Har regeringen ändrat sin syn på Ryssland? frågade hon.

– Det korta svaret är nej. Som framgår av mediekampanjerna mot mig uppfattas jag snarare som en hök i dessa sammanhang, svarade Margot Wallström.

Karin Enström kritiserade också regeringen för att vara ofokuserad och efterlyste höjda försvarsanslag och ett Natomedlemskap.

Utesluter inte sanktioner

Liberalernas Birgitta Ohlsson kritiserade regeringen för att inte kritisera de odemokratiska tendenserna i Polen och Ungern.

– Är regeringen beredd att införa ekonomiska och politiska sanktioner mot Polen? frågade Ohlsson.

– Jag utesluter inte några åtgärder, vi måste hålla alla vägar öppna när det gäller Polen och Ungern, svarade Margot Wallström.

Hon fick även kritik från Vänsterpartiets Hans Linde för att regeringen fortsätter att exportera vapen till diktaturer. En skärpning av reglerna är på väg, men Wallström ville inte föregripa förslaget.

Donald Trump

Utrikesministern undviker i den skrivna deklarationen att kommentera valet av Donald Trump som USA:s president eller att tydligt kritisera Trumps agerande den senaste tiden. Wallström uppger att Sverige ska ha en nära relation till USA och att relationen är fortsatt viktig för vår handel och säkerhet.

– Men Vita husets agerande väcker frågor om USA:s roll i världen, säger utrikesministern, säger Wallström.

När det gäller Palestinakonflikten står det i utrikesdeklarationen att Sverige ska fortsätta att verka för en tvåstatslösning och tillsätta ett särskilt sändebud.

I deklarationen hävdas också att Sveriges feministiska utrikespolitik ger resultat för kvinnor, flickor och hela samhällen. Där står att politiken bidragit till att ett 20-tal länder tagit fram lagar och förslag för stärkt jämställdhet, att hundratusentals kvinnor undgått osäkra aborter, att ett 90-tal lokala samhällen övergett kvinnlig könsstympning och att 65 länder och organisationer gjort åtagande mot könsrelaterat våld.

TT