Plan för färre döda i trafiken

Publicerad 2012-04-23

Stockholm. Det går att skärpa nollvisionen för antalet döda och skadade i vägtrafiken till år 2020, enligt Trafikverkets projektgrupp.

Målen för antalet döda och allvarlig skadade bör kunna sänkas, enligt gruppen. Genom ytterligare insatser bör antalet dödade i vägtrafiken varje år kunna fås ner med 69 till 133 under 2020.

2010 skadades 724 personer mycket allvarligt i trafiken. Projektgruppen anser att det är rimligt att kunna minska siffran med 40 procent till 2020.

Dagens etappmål för den så kallade nollvisionen är 220 dödade i vägtrafiken till 2020. Enligt analytiker vid Trafikverket kan bättre vägar och sänkt hastighet minska antalet dödade till 202. Men de anser att det finns potential att med en rad andra insatser skärpa målet ytterligare och få ner antalet dödade till högst 133 personer år 2020.

Etappmålet för färre mycket allvarligt skadade i trafiken är nytt i förslaget. Antalet bedöms kunna minskas med 40 procent till 2020, jämfört med 2010.

Den skärpta så kallade nollvisionen ska uppnås med hjälp av bland annat minskad hastighet, fler fartkontroller, fler gång-, cykel- och mopedbanor, ökad användning av hjälm och skärpta kontroller av nykterhet och extrembeteende.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd anser att det finns skäl att skärpa den nuvarande nollvisionen.

– Ja, när nollvisionen sattes 1997 låg vi på väldigt höga siffror. Vi ser att den ger väldigt bra resultat när vi jobbar konstruktivt och målmedvetet. Det är oerhört relevant att titta på vad man gör för att gå vidare i arbetet med att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken, säger hon.

Elmsäter-Svärd ska nu studera projektgruppens förslag till vilka revideringar som kan göras i nollvisionen.

– Teknikutvecklingen är en del, sedan är det en fråga om hur vi designar våra vägar och anpassar hastigheterna.

Det kan enligt Elmsäter-Svärd bli aktuellt att sätta upp fartkameror på fler vägar.

TT