Riksting för KD hösten 2013

Publicerad 2012-03-23

Stockholm. Kristdemokraterna har bestämt sig för att hålla sitt nästa riksting, som i fortsättningen hålls vartannat år, i Karlstad 26-29 september 2013. Ombuden ska då välja vem som ska leda dem i riksdagsvalet i september 2014.

Göran Hägglund valdes till ordförande 2004 och har, senast inför striden med utmanaren Mats Odell vid det extra rikstinget i januari år, sagt att han siktar på att leda KD i valrörelsen också 2014.

TT