Åklagare besvärade av advokater

Publicerad 2015-04-04

Rättsväsende. Advokater har blivit besvärligare och ifrågasätter allt oftare åklagarna, menar den myndighetsgrupp som ska motarbeta grov organiserad brottslighet. Nu pågår en utredning för att komma åt det växande problemet.

Ledande advokater kallar utredningen obehaglig och djupt oroande - och menar att den påstådda trenden främst handlar om två rättegångar.

Stämningen i rättsalarna försämras. Försvarare försöker allt oftare förskjuta fokus i målet till processuella eller perifera frågor. De ifrågasätter polisens arbetsmetoder och avbryter åklagarna, som ständigt får svara på frågor.

Så beskriver de myndigheter som samverkar mot grov organiserad brottslighet utvecklingen i stora mål i en rapport till regeringen. Nu pågår en utredning för att komma åt problemen, tillsatt av Operativa rådet, där chefer från de samverkande myndigheterna samlas.

– Det handlar om att processen inte koncentreras på det man normalt koncentrerar på, rättsfrågor och bedömning av bevisningen, utan i stället på frågor som inte alls har med det att göra. Det kan bli diskussion om förundersökningens formalia eller hur en viss bevisuppgift hämtats in, säger överåklagare Björn Blomqvist, som leder utredningen från åklagarhåll.

Effektiviteten minskar och förtroendet för rättsprocessen kan ta skada, menar överåklagaren.

– I rättssalen ska en rättsfråga avgöras, det ska inte vara någon cirkusföreställning, säger Björn Blomqvist.

Advokater starkt kritiska

Syftet med utredningen är inte att klandra advokater, enligt Blomqvist, utan snarare att hitta bättre arbetssätt för de utredande myndigheterna.

– De kan börja med att följa lagen, säger advokat Thomas Martinson, försvarare i det så kallade kokainmålet, ett av de stora mål där advokater hamnat rejält på kant med åklagarna.

Operativa rådets utredning kallar han "rent trams".

– Hur kan det vara fel att använda processuella regler som lagen dikterat? Ska man ha en försvararkår som inte är kritisk, ett bugande och bockande C-gäng?

Thomas Olsson, försvarare i det stora Södertäljemålet, kallar rådets utredning "obehaglig" och menar att åklagarna bär ansvaret för de hätska rättegångarna.

– Man börjar rättegången innan utredningen är klar och översköljer sedan försvaret med mängder med nytt material. Samtidigt undanhåller man utredningsmaterial av avgörande betydelse.

"Det är advokatens plikt"

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg invänder mot myndigheternas påståenden om en större trend.

– Ställer någon irrelevanta frågor ska domaren stävja beteendet, men jag har inte fått indikationer på att domare upplevt en ökning. Tvärtom.

Bråk i rätten förekom främst i kokainmålet och Södertäljemålet, menar hon.

– Det är advokatens plikt att tillvarata sin klients intressen. Att kritisera advokater för att de med stöd av rättegångsbalken gör processuella invändningar är djupt oroande, säger Ramberg.

TT