Rent dricksvatten i Skåne

Publicerad 2013-11-07

Stockholm. Invånare i Höganäs och Helsingborg behöver inte längre koka sitt dricksvatten. Båda VA-bolaget NSVA i Helsingborg och Sydvatten i Höganäs fick på torsdagen godkänt på sina vattenprover.

"Vi kan inte fastställa källan till föroreningen i dagsläget men kommer att fortsätta arbetet. Allt tyder på att detta är en enskild händelse", skriver NSVA i ett pressmeddelande. Också Sydvatten kommer att fortsätta testa dricksvattnet i Höganäs mer än vanligt.

TT