Svensk ledning för flyktingarbete

Publicerad 2013-12-12

Stockholm. Nu inleds ett arbete Sverige fått i uppdrag av FN:s flyktingorgan UNHCR att leda för att hitta 30 000 platser i olika länder för kvotflyktingar från Syrien.

Migrationsverket leder en internationell arbetsgrupp som på torsdagen öppnar en första konferens i Genéve för att diskutera och försöka få fler med på tåget.

– Förhoppningsvis kan vi få med minst tio, kanske 20 länder, säger verkets generaldirektör Anders Danielsson till TT.

TT