Alliansen: Vinsttak måste avvisas

Publicerad 2016-11-07

Politik. Regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) föreslår som väntat ett snävt vinsttak i välfärden, bekräftar han i en debattartikel. Men allianspartiledarna sätter ner foten, med ett tydligt nej till vinsttak.

Ett "generellt vinsttak måste helt avvisas", skriver de fyra på DN Debatt.

Alliansen efterlyser en bred politisk överenskommelse över blockgränsen - men med flera avgörande krav, varav ett nej till vinsttak är ett. Partiledarna för M, C, L och KD vill också ha en tillståndsplikt och ledningsprövning för hela välfärden - även offentligt driven sådan. I debattartikeln kräver man även nationella kvalitetskrav och skärpta sanktioner, inklusive statlig tvångsförvaltning, för de verksamheter som inte sköter sig.

Regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) lägger på tisdagen fram sitt förslag som han nu delvis redovisar i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Vinstuttaget ska enligt förslaget begränsas till sju procent, plus statslåneräntan, på operativt kapital. Det är ett mycket snävt vinstmått för tjänsteföretag, som kraftigt skulle begränsa möjligheten till vinst för många aktörer i välfärden. Enligt Reepalu säkerställer det att "merparten av skattemedlen stannar kvar i verksamheten".

Reepalu tycks också vara överens med allianspartiledarna om lämplighetsprövning för ägare och ledning som han anser "kan bidra till en större ordning och reda i sektorn".

TT