För långt till operation för epileptiker

Publicerad 2017-01-12

Sjukvård. Om personer med epilepsi inte blir bättre av medicin, dröjer det ofta för länge till en operation. Det visar en svensk studie av 500 patienter.

Ungefär var tredje epileptiker blir inte anfallsfri av medicinering. Det är denna grupp som kan få hjälp av en operation, om hjärnskadan som orsakar epilepsin är begränsad. Men den genomsnittliga tiden från att epilepsin upptäcks till en operation är för vuxna patienter så lång som 20 år.

– Man måste försöka hitta de patienter som är lämpade för kirurgi tidigare, säger Anna Edelvik, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I hennes forskning var mer än hälften av de patienter som opererades anfallsfria 5-10 år senare. Motsvarande andel i en kontrollgrupp utan operation var 17 procent.

En tidigare studie pekar på att både läkare och patienter hyser en rädsla för att ta till operation. Cirka 60 000 svenskar har epilepsi.

TT