Barn till blodgivare ger blod

Publicerad 2012-04-29

Stockholm. Att ge blod kan vara en familjetradition. En av fem blodgivare i åldern 18-29 uppger att anledningen till att de ger blod är att andra i familjen gör det, enligt Blodcentralen.

Men det allra viktigaste skälet till att ge blod, alla ålderskategorier, är att man vill göra en god gärning.

Resultatet kommer från en anonym enkät som drygt 1 000 blodgivare i Stockholms län svarade på i februari i år.

TT