Dödsfall med narkotika ökar

Publicerad 2013-11-19

Malmö. Antalet narkotikarelaterade dödsfall ökar i Sverige och är högre än någonsin tidigare. Samtidigt vittnar brukare och vårdpersonal om en ny utmaning i form av ett ökat blandmissbruk som är svårare att behandla.

– Våra behandlingsmetoder minskar suget efter heroin, men om man dessutom använder cannabis, internetdroger eller bensodiazepiner så blir det otroligt komplext. I dag har vi få patienter som är rena opiatmissbrukare, säger Nadja Eriksson, överläkare på beroendecentrum i Stockholm.

Både Socialstyrelsens dödsorsaksregister och data från Rättsmedicinalverket visar att fler dör med narkotika i kroppen. Både fall där droger indirekt bidragit till dödsfallet och direkta överdoser har blivit fler. 191 av de 529 narkotikarelaterade dödsfallen under 2012 misstänks vara självmord.

TT