Kameradrönare prövas i domstol

Publicerad 2015-03-15

Övervakning. Ska kameradrönare klassas som övervakning? Nu hörs kritik om att ett beslut från länsstyrelsen i Skåne hotar en hel bransch. Frågan ska för första gången prövas i domstol.

– Det finns många frågetecken i det här. Det har ju inte varit uppe till prövning innan, så det kommer att bli väldigt intressant, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

Intresset för de små flygfarkosterna ökar, hos Transportstyrelsen dubbleras antalet tillståndsansökningar varje år.

En tolkningsfråga

Huruvida drönare med kameror ska falla under lagen om kameraövervakning beror på hur lagtexten, som egentligen är skriven för andra sorters kameror, ska tolkas. Vartenda litet ord får väldigt stor betydelse, förklarar Malin Ricknäs.

– Det kommer ny teknik nu där man använder kameror på annat sätt än vad man hade tänkt förut.

Ett skånskt företag som vill fotografera trädgårdar med drönare för att få bra överblick, nekades tillstånd av länsstyrelsen i Skåne. Drönaren skulle omfattas av kameraövervakningslagen ansåg länsstyrelsen och gav avslag. I lagen står att tillstånd kan ges om syftet med kameran är att förebygga eller avslöja brott, olyckor eller liknande.

Sådana syften hade alltså inte det här företaget, som nu överklagat till förvaltningsrätten där ska saken prövas. Den springande punkten är huruvida en kamera anses vara monterad för övervakning och om den är varaktigt placerad. Även om en drönare ska flyga upp och fota från hög höjd där inga människor kan identifieras mer än som små prickar så anses drönare i dag kunna utgöra personövervakning.

– Om en kamera är uppsatt så att den kan användas för personövervakning, då ska den också omfattas av lagen. Problemet med drönare är att kameran är monterad på dem även när de flyger upp i luften. Det innebär att kameran kan anses uppsatt även på lägre höjder där personidentifiering är möjlig, förklarar Malin Ricknäs.

Vill ha undantag

Magnus Fröderberg, fotograf och chefredaktör för Fotosidan.se, menar att lagen behöver ändras - så att det går att göra undantag och bevilja tillstånd för fotografering.

– Så att man öppnar upp så att det finns lovvärda syften som man kan få tillstånd för som inte behöver handla om samhällsnytta, som det är i dag. Det kan vara reklam och film, naturfoto, mäklarfotografering.

TT