Kostsamt att avbryta en bostadsaffär

Uppdaterad 2018-08-17 | Publicerad 2017-11-02

Det kan stå dig dyrt att avbryta en bostadsaffär.

Det är näst intill omöjligt att avbryta en bostadsaffär.
Och det kan stå dig dyrt.
– Du förlorar inte bara handpenningen utan riskerar även skadestånd, säger Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket.

För bara ett halvår sedan gick det utan problem att först köpa en ny bostad och sedan i lugn och ro sälja den gamla.

Men i nuläget finns det inga sådana garantier utan kan istället vara ganska svårsålt på sina håll.

– Om du måste få din befintliga bostad såld för att kunna finansiera en ny, så kan det vara smart att inte köpa nytt innan du har försäljningen klar. Just nu är det inte läge att ta stora risker. Om man avbryter affären kan man bli skyldig att betala skadestånd, säger Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket.

”Avtal ska hållas”

När det är svajigt på bostadsmarknaden kan många lockas av att avbryta en bostadsaffär på grund av att man inte har råd, inte kan sälja sin gamla bostad eller är allmänt rädd för att marknaden ska vika helt.

Men det är nämligen lättare sagt än gjort - men framför allt i de allra flesta fall väldigt dyrt. Har man väl skrivit på ett avtal riskerar man inte bara att förlora handpenningen.

– Generellt är köpet bindande när du har skrivit under avtalet och grundregeln är att avtal ska hållas, säger Joséphine Slotte.

Hennes bästa tips om man tvekar är att ta kontakt med en jurist.

– Köp en rådgivningstimme och be juristen titta på avtalet och se vilka möjligheter och risker som finns om du vill bryta ett köp. Det kan vara värt det, så att du inte drabbas av en obehaglig överraskning.

Det här händer om du avbryter en bostadsaffär:

Om du och säljaren har ett giltigt överlåtelseavtal är du juridisk bunden att fullfölja avtalet. Det här gäller oavsett om du har betalat handpenningen eller inte.

Här är tre olika scenarier:

1. Fråga om du kan bryta avtalet. Om du märker att du inte kan fullfölja avtalet bör du kontakta mäklaren, beskriva situationen, och i alla fall fråga om köpet kan återgå. Kanske har säljaren en annan köpare på lut.

Du kan dock ändå bli betalningsskyldig för eventuella ekonomiska förluster som ditt avtalsbrott innebär för säljaren.

2. Begå avtalsbrott. I de allra flesta fall kommer nog säljaren att vägra gå med på att bortse från avtalet och kräva att du fullgör köpet. Om du inte går med på det begår du ett avtalsbrott.

Då kan säjaren välja att häva köpet och begära skadestånd för ekonomiska skador. Säljaren har rätt att begära ersättning för kostnader för mäklare, städning, förlorad arbetsinkomst men också mellanskillnaden om säljaren tvingas sälja bostaden billigare. Först tas skadeståndet från handpenningen men om inte det räcker får man betala mellanskillnaden. I en storstad kan det innebära miljonbelopp.

Att begå avtalsbrott kan dock bli en mycket långdragen och kostsam process.

3. Fullfölj köpet. Det enklaste och troligtvis bästa ur ekonomisk synpunkt är att fullfölja köpet och helt enkelt säja bostaden på nytt. Du kan sälja den direkt när du blivit medlem i bostadsrättsföreningen och du behöver inte ens ha tillträtt bostaden innan den kan säljas.

Du kan dessutom använda samma mäklare igen och återanvända prospektet.

Då får man utan problem slippa bostadsköpet:

Om en av parterna i ett avtal utnyttjar sin rätt att låta köpet återgå ska köparen få tillbaka sin handpenning och säljaren kan inte göra några skadeståndsanspråk.

Här nedan är några exempel på när köpet kan återgå.

Besiktningsklausul. Om du har en besiktningsklausul i ditt köpekontrakt, det gäller oftast hus, och hittar ett fel under en besiktning kan du inom vissa omständigheter ta dig ur avtalet utan konstigheter.

Försäljningsklausul. Om du har en försäljningsklausul i avtalet kan du som köpare dra dig ur affären om det är så att du exempelvis inte kan sälja ditt eget hus.

Låneklausul. Om det finns en låneklausul i köpeavtalet så kan köparen dra sig ur om de inte beviljas lån för köpet.

Försenat tillträdde. Har du skrivit på ett förhandsavtal till en nyproducerad lägenhet kan du bara komma ur kontraktet om du inte får upplåtelse till lägenheten vid inflyttningen eller om det drar ut på tiden. Det här gäller även om avgiften är väsentligt högre än vad som har angivits i förhandsavtalet.

Nekas medlemskap. Om det är så att du nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen återgår köpet, vare sig du vill eller inte.

Inte skrivit på. Bud är inte bindande. Har du vunnit en budgivning men inte skrivit på köpekontraktet kan du dra dig ur fram tills dess att man ska skriva på avtalet.

Bokningsavtal. Har du skrivit under ett bokningsavtal för en nyproducerad bostadsrätt kan du fortfarande dra dig ur bostadsköpet. Däremot förlorar du med största sannolikhet bokningsavgiften. Har du däremot skrivit under förhandsavtalet förbinder du dig att köpa bostaden.

Följ ämnen i artikeln