Studie: Husdjur kan lindra depression

Uppdaterad 2018-12-10 | Publicerad 2018-12-08

För den som är svårt deprimerad kan ett husdjur hjälpa för att lindra symptomen, enligt forskare, skriver The Independent.

Ett husdjur kan lindra symptomen hos människor som lider av svår depression, vilken inte kan behandlas lätt med antidepressiva läkemedel eller psykoterapi. Det visar en ny studie som publicerats i vetenskapliga tidsskriften Journal of Psychiatric Research.

De två portugisiska forskarna, Jorge Mota Pereira och Daniela Fonte, studerade 80 personer med denna typ av depression och fann att ett husdjur förbättrade effekterna av antidepressiva medel för en betydande minoritet av deltagarna, skriver The Independent.

Forskarna erbjöd alla studiedeltagarna om att ta sig an ett djur, 33 personer gick med på det. 20 personer valde att skaffa hund, sju personer valde katt, och resten ett annat djur.

Under tolv veckor utvärderade man deras depressionssymtom, kontroller gjordes var fjärde och åttonde vecka. Vid slutet av studietiden såg man att mer än en tredjedel av gruppen som valt att adoptera ett djur hade förmildrat sina symptom.

Av resultaten drog forskarna slutsatsen att husdjur kan effektivisera vanliga behandlingar av depression och tillägger att de som bryr sig om ett husdjur utvecklar en ”stark samhörighet och kamratskap som bidrar starkt till mentalt välbefinnande” .

Ett husdjur kan lindra symptomen vid depression, menar forskare.

Kritiserar studien

Studien har dock fått kritik. Christian Jarrett som skriver för British Psychological Society Research Diegets menar att studien hade blivit tyngre om man slumpmässigt fördelat husdjursägandet mellan deltagarna, istället för att det fick välja själva.

Kanske var det något annorlunda i personligheten eller de sociala förhållandena hos de som valde att skaffa ett husdjur, som gjorde att just de var villiga att ta hand om någon”.

Med detta menar han att adoptionen i sig inte var den viktigaste anledningen till deras återhämtning.

I framtiden kan bättre kontrollerad forskning fördjupa sig i detta”, skriver han.