Pressens etiska regler gäller inte längre

Pressens etiska regler håller snabbt på att urholkas i spåren av #metoo-uppropet.

Det gagnar ingen. Absolut ingen.

Den här artikeln kan uppfattas som ett försvarstal för Aftonbladets linje när det gäller namnpubliceringar av, mestadels, män som ska ha gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier eller rena övergrepp.

Vår linje är nämligen mycket restriktiv. Så är inte fallet i en del andra publikationer där namn publiceras på personer som inte ens får komma till tals.

Låt mig ta Sveriges Television som exempel. I går publicerade de en artikel om att programledaren Lotta Bromé lämnar Sveriges Radio. De uppgav fler skäl till att hon slutar på företaget efter tio år än det som hon själv skriver på Facebook eller det som hennes uppdragsgivare anger.

De gör det trots att de inte intervjuat henne utan bara citerar vad hon själv skrivit på Facebook.

En annan person namnges dock inte av SVT, trots att han för närvarande inte får jobba på sin framskjutna placering. Möjligen beror de skilda bedömningarna på att mannen har SVT som uppdragsgivare.

Ett annat exempel gäller Svenska Dagbladet. På ett uppslag i tidningen anklagade tolv anonyma kvinnor Aftonbladets Fredrik Virtanen för sexuella trakasserier och övergrepp.

En av skribenterna hade tidigare berättat vad hon hävdat att han sagt om henne. Hon är alltså part i målet.

Fredrik Virtanen fick inte tillfälle att bemöta anklagelserna. Däremot citerades ur en annan intervju där de av SvD publicerade påståendena inte förekom.

Ett tredje exempel avser Expressen som publicerat graverande anklagelser mot åtminstone Martin Timell, Lasse Kronér, Fredrik Virtanen och Lotta Bromé utan att de till en början fått komma till tals. Bromé har fortfarande inte gjort det.

Ett fjärde gäller Dagens Nyheter som så detaljerat beskrivit en tidigare Aftonbladetchef att alla, åtminstone i mediebranschen, kunde räkna ut vem som avsågs.

Enligt Pressens etiska regler, som övervakas av Allmänhetens pressombudsman och Pressens opinionsnämnd, får media inte åsamka människor oförsvarlig publicitetsskada.

Varje journalist ska vara kritisk mot sina källor och kontrollera sakuppgifter. Det gör man knappast om man inte låter den kritiserade få försvara sig.

Enligt samma regler ska man sträva efter att kritiserade personer får bemöta anklagelserna samtidigt som kritiken publiceras. Man ska också noga överväga uppgifter som kan kränka privatlivets helgd.

Aftonbladet har under #metoo-kampanjen tillämpat principen att vi avstått från namnpublicering så länge de utpekade inte själva godkänt det.

Det finns dock ett undantag från den regeln, TV4:s Martin Timell. När även hans uppdragsgivare, TV4, publicerade namn och bild på honom gjorde vi samma sak. I grunden ändrades inte bedömningen men vår anonymitet blev i det ögonblicket värdelös för Timell och hans familj.

När det gäller Lotta Bromé har vi berättat om att hon slutar på Sveriges Radio och redovisat de skäl som hon själv och hennes arbetsgivare anger. Inte de som ingen bekräftat men som ändå torgförs i flera medier.

Pressens etiska regler håller på att erodera. Fina redaktörer som hävdar att de står för god publicistik släpper på tömmarna och låter sociala medier bestämma vad de publicerar eller inte. Olika regler tillåts gälla för olika människor. Personer som inte sitter på maktpositioner behandlas som om de gjorde det.

Det gagnar ingen, varken medierna eller enskilda människor. De etiska reglerna är till för en hyfsad publiceringsnivå och för att skydda individer från de livslånga skador de kan drabbas av vid en felaktig eller för långtgående publicering.

Fotnot: Några av er minns kanske att vi inte talat med Anders Borg innan vi publicerade hans namn i en artikel om hans förehavanden på en skärgårdsfest. Det är sant, vi publicerade hans namn när han själv skrev om händelsen på Facebook och bad om ursäkt för sitt uppträdande. Posten är numera raderad.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.