Forskare sågar grön tillväxt – det räcker inte

Publicerad 2019-07-05

Centerpartiet förespråkar grön tillväxt för att lösa klimatkrisen.

Men lösningen sågas av ny forskning – som slår fast att det inte kommer begränsa uppvärmningen tillräckligt.

– Det är väldigt svårt att behålla en ekonomisk tillväxt och samtidigt minska utsläppen, säger Jonas Sonnenschein vid Lunds universitet.

”Sverige behöver grön tillväxt.” ”Vi ser inte tillväxt som ett miljöhot. Istället ser vi möjligheter till utveckling, ny teknik och miljövänliga bränslen.” skriver Centerpartiet om sin klimatpolitik.

Men politik för grön tillväxt (hållbar och miljövänlig tillväxt) kommer inte att leda till att den globala uppvärmningen hålls nere så mycket som krävs, enligt ny forskning från Lunds universitet.

– Det finns många studier som visar att vi kan ha samma tillväxt samtidigt som utsläppen minskar. Men det är mycket lite som talar för att vi kan minska våra utsläpp så mycket som behövs enligt Parisavtalet, säger Jonas Sonnenschein, doktorand vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Det är bekvämt

Enligt Parisavtalet ska den globala uppvärmningen hållas under två grader, med en ambition på en och en halv. Att politiker använder begreppet grön tillväxt – trots att tidigare studier också visat att det är ineffektivt – tror Sonnenschein beror på att det är bekvämt.

– Det är lättare att skapa något nytt, som den gröna sektorn, än att säga rakt ut att vi måste fasa ut kolet. Grön tillväxt innebär att du kan tillföra något, istället för att ta bort något.

”Föråldrad syn”

Sonnenschein anser att politiker borde lagstifta bort fossilberoendet mer än vad som görs i dag. Till exempel genom att inrätta hårdare krav på hur mycket bilar får släppa ut, så kallade miljöklasser.

– Det finns en rädsla för att ekonomin ska påverkas negativt av regleringar, men det anser jag är en föråldrad syn. Regleringar skapar innovation. Då måste industrin agera och hitta nya sätt. 

Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson, tycker att forskningsrapporten går i linje med C:s politik.

– Det går att förena tillväxt för minskad utsläpp om man samtidigt gör ett antal saker. Du behöver prissätta utsläppen, mer förnybar energi och stringent politik.

Gör inte tillräckligt

Gör ni tillräckligt?

– Nej, vi ser att utsläppen ökar. Det är därför Centerpartiet pushar utvecklingen ytterligare.

Vad skulle ni kunna göra mer?

– Ett exempel är att ställa om transportsektorn. Där skulle vi vilja se ännu tydligare stimulans för att få ut rätt bilar på marknaden. Vi har tekniken, då måste det pushas ut så det används.

Jonas Sonnenschein har dragit slutsatserna i sin forskning genom två fallstudier. En av Sydkoreas gröna tillväxtstrategi under finanskrisen 2008/2009. Den andra av offentligt stöd till utveckling av koldioxidsnål teknik i de nordiska länderna.

ANNONS