Centerpartiet vill satsa på välfärden

Publicerad 2017-10-04

Centerpartiet presenterade i dag sin budgetmotion.

Partiet vill också sänka inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare med 8,4 miljarder nästa år.

Man lägger också 25 miljarder till kommuner och landsting de kommande åren för att stärka välfärden.

– Det handlar om skolan, vården och omsorgen, säger Annie Lööf.

Centerpartiet budget, som presenteras i dag, ska fokusera på reformer som minskar klyvningen av Sverige, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen.

C-ledaren Annie Lööf meddelade också att man vill satsa 25 miljarder på stöd till kommuner och landsting genom höjda statsbidrag. Samtidigt skär man ned rejält på andra bidrag till kommunerna.

– Vi förstärker välfärdens kärna: Vården, skolan och omsorgen. Det handlar om fler barnmorskor, förskollärare och mer fokus på kunskap, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill sänka kostnaderna för att anställa och förändra arbetsmarknaden så att nyanlända kan komma in på arbetsmarknaden, att fler människor får möjligheten att gå från låga bidrag till en egen lön.

– Vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur. Det är nu som vi måste rusta oss för sämre tider. Inte ens högkonjunkturen kan dölja de strukturella problem som vi har. Sverige riskerar att klyvas, säger Annie Lööf.

Man föreslår bland annat en satsning på 200 miljoner för att minska ohälsan bland nyanlända barn och unga. Partiet vill också sänka inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare med 8,4 miljarder nästa år. Det handlar om i genomsnitt 2 000 kronor per månad.

C-ledaren Annie Lööf säger att partiets budgetmotion skiljer sig rejält från regeringens.

– Framför allt så har vi en stramare budget med tio miljarder lägre reformutrymme. Det är för att vi vill presentera en ansvarsfull budget som fokuserar på ordning och reda i svensk ekonomi. Sedan har vi strukturella reformer där vi ökar tryggheten genom fler poliser, kortare vårdköer. Vi vill även kraftfullt förändra arbetsmarknaden så att fler som i dag lever i arbetslöshet och utanförskap får chansen att komma in, säger hon.