Regeringen budgetsatsar på långtidsarbetslösa

Publicerad 2015-08-25

Avvecklar Fas 3 och ger möjlighet att plugga

Regeringen börjar nu skrota Fas 3 – och satsar istället på en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.

Långtidsarbetslösa ska erbjudas extratjänster i välfärden och möjlighet att plugga med lön.

– Alla i Fas 3 ska kunna studera i upp till ett år med bibehållen ersättning, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade på tisdagen en rad budgetförändringar som riktar sig mot långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Inledningsvis handlar det om att regeringen nu stoppar alla nya anvisningar till det kritiserade sista steget i jobb- och utvecklingsgarantin, Fas 3.

I stället ska de och människor som redan finns i Fas 3, i dag cirka 36 000 personer, erbjudas utbildning eller jobb inom kommuner och landsting.

Det handlar om extratjänster inom välfärden, "enklare arbeten" som det i dag inte finns tid till, till exempel att agera extra vuxen inom skolan eller utföra enklare uppgifter inom vården.

"En återvändsgränd"

Ylva Johansson framhöll att det kommer att ta tid att ersätta Fas 3, som stadigt vuxit. Men att man från den första november inleder arbetet som ska ske successivt.

– Fas 3 har blivit en återvändsgränd, människor fastnar där, nu ska de få riktiga insatser, riktiga jobb och möjlighet till utbildning i stället. Och vi kommer också att titta på andra insatser, säger hon och tillägger att hon känner pressen från väljarna att lyckas i frågan.

En förutsättning för extratjänsterna är att de offentliga arbetsgivarna tar fram arbetsplatser och anställer långtidsarbetslösa. Arbetsgivarna kommer att få full ersättning för att anställa och staten kommer också ersätta arbete för handledare på arbetsplatserna.

Den anställde får i sin tur en avtalsenlig lön och 75 procents arbetstid. Detta för att man också ska ha möjlighet att söka andra jobb eller vidareutbilda sig under tiden för extratjänster, vilka gäller för som mest två år i följd.

Fler ska utbildas

Samtidigt införs regeringen också möjligheter för långtidsarbetslösa att utbilda sig, med bibehållen ersättning, upp till ett år.

– Hittills har nästan ingen inom garantin fått utbilda sig, vilket är anmärkningsvärt sett till vilken låg utbildningsnivå många har, säger Johansson.

Det kan handla om en rad olika typer av utbildningar, beroende på den arbetslöses behov. Såväl gymnasium som vuxenutbildning kan komma ifråga.

Främst handlar det om omställning till bristyrken genom utbildning på folkhögskola men också att permanenta de utbildningar med studiemotiverande kurser som finns för långtidsarbetslösa i dag.

Regeringen vill även förlänga möjligheten att läsa svenska för invandrare, SFI, från sex månader upp till ett år liksom att ge möjlighet till att studera på deltid i ett halvt år.

Regeringens planerade förändring bygger på en uppgörelse med Vänsterpartiet inför den kommande budgeten. Mer detaljer kommer enligt Ylva Johansson att presenteras när budgeten presenteras i sin helhet.

M: Behövs riktig jobbpolitik

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson menar att Ylva Johansson gör det alltför lätt för sig som ser offentliga anställningar som en lösning på långtidsarbetslösheten.

– Det är inte rimligt att tro att 36 000 långtidsarbetslösa ska in i offentlig sektor de närmaste åren. Vi behöver många nya vägar in på arbetsmarknaden för den som stått utanför länge. Då behövs det en riktig jobbpolitik för hela arbetsmarknaden, inte hundra procent subventionerade platser, säger hon.

Däremot ger Svantesson regeringen godkänt i fråga om att fler nu ska få utbildning.

Följ ämnen i artikeln