MP: Så ska Sverige kunna ta emot fler flyktingar

Publicerad 2017-05-27

LINKÖPING. Miljöpartiet var med och stramade åt den svenska flyktingpolitiken rejält.

Nu arbetar de gröna i politisk motvind för att Sverige så snart som möjligt ska vara beredda att ta emot fler asylsökande igen.

– Vi ska arbeta för att kunna få en mer human politik i framtiden, säger Maria Ferm, ledamot i MP:s partistyrelse.

Maria Ferm, MP.

När regeringen, där Miljöpartiet ingår, skärpte asylpolitiken kraftigt skapade det stora protester inom den gröna rörelsen och frågan har fortsatt att plåga MP sedan dess. Partiet, som säger sig stå för en öppen flyktingpolitik, hade innan valet lovat att inte göra det svårare för människor att ta sig till Sverige.

I samband med beslutet hösten 2015 lovade MP:s ledning att man skulle arbeta för att asylpolitiken skulle bli öppnare så fort som möjligt, så att fler flyktingar skulle kunna tas emot om det behövdes.

Men samtidigt har många andra partier gått i motsatt riktning och ställt krav på att de hårdare reglerna ska gälla under en lång tid framöver.

Inför MP:s kongress, som nu pågår i Linköping, har partistyrelsen tagit fram en proposition med knappt 50 förslag som man söker stöd för. De har som mål är att förbättra möjligheten för nyanlända att snabbt etablera sig i samhället. Via sådana förslag hoppas MP att stödet för en öppnare flyktingpolitik ska växa.

Maria Ferm, ledamot i partistyrelsen, menar att det var rätt att införa de hårdare reglerna. Annars hade läget kunnat bli ännu värre, säger hon.

– Vi var oroliga för att vi annars skulle hamna i ett läge där förslagen om att helt stänga gränserna och stoppa alla flyktingar skulle bli verklighet. De kom från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

”Vi ska arbeta för en mer human politik”

Under kongressen har flera motioner lämnats in om en öppnare flyktingpolitik och amnesti för ensamkommande barn. Ferm poängterar dock att flera steg i den riktningen redan tagits av regeringen. Ensamkommande unga kommer inom kort att ha rätt att gå klart i gymnasiet, bland annat.

– Vi i partiet är helt överens att vi ska arbeta för att kunna få en mer human politik i framtiden, säger hon.

Det största problemet 2015, enligt Ferm, var att den svenska byråkratin med myndigheter och kommuner inte klarade av att så många människor kom.

– Därför behöver vi genomföra förändringar som kan göra att våra system är anpassade efter verkligheten. Då behöver vi ha bättre etablering, vi behöver se till så att människor kan bidra så fort de kommer till Sverige.

Hon är övertygad om att det svenska folket kommer att ställa upp på en ökad flyktinginvandring, om de bara litar på att systemen håller.

– Då kommer stödet för en human migrationspolitik att vara större. Det har varit så mycket tal om systemkollaps under hösten 2015 och vi behöver komma bort från det. Människor kommer fortsätta att fly och vi behöver hitta system som gör att vi som land kan hantera det bättre.

Vill inte sätta en siffra

Bland förslagen som MP:s partistyrelse lägger fram finns åtgärder som både gäller mottagandet i asylprocessen, arbetsmarknaden, skolan, bostadsbyggande och situationen för ensamkommande barn.

S har inte velat ge något besked om vill behålla den stramare lagstiftningen som nu gäller även efter 2019. Man har hänvisat till att förhandlingar sker på EU-nivå och att man där måste komma fram till en lösning som innebär att fler länder tar ansvar.

Även Maria Ferm menar att den diskussionen är viktig.

Hon vill inte sätta någon siffra för hur många asylsökande Sverige ska kunna ta emot i framtiden.

– Vi ska inte tillbaka till den situationen vi hade hösten 2015. Men vi behöver förbättra och bygga ut system och se till så att vi kan klara det på ett bättre sätt i framtiden och samtidigt se till så att andra EU-länder också tar sitt ansvar. Inget land kan göra allt, men det skulle innebära att vi kan bidra på ett bättre sätt både i Europa och i Sverige.