Mardrömsscenariot: Vi har kanske bara en halv grad kvar

Global uppvärmning på bara två grader kan leda till ett mardrömsscenario för jorden.

Eftersom jordens temperatur redan ökat mer än en grad är utrymmet för ökad uppvärmning mindre än man tidigare trott, enligt en ny forskarrapport.

– Det innebär att vi kanske bara har en halv grad kvar till vi når en planetär tröskel. Vi är obehagligt nära, säger professor Johan Rockström till Aftonbladet.

Efter en kall vår följde en extremt varm sommar. Sommarens värmebölja kan enligt klimatforskare bero på förändringar av den så kallade jetströmmen – något som i sin tur beror på klimatförändringarna.

En ny studie, där professorn i miljövetenskap Johan Rockström är en av medförfattarna, pekar på just den försvagade jetströmmen som en i raden av de återkopplingseffekter som triggas av varmare temperaturer.

– Det här är en av de trösklarna som finns med i vår artikel – att jetströmmarna destabiliseras. Arktis värms upp dubbelt så snabbt som planeten i övrigt och då avstannar polarvindarna som håller kalla högtryck kvar runt Arktis. Jetströmmen blir vågig, har inte samma fart eller mönster och då kan både lågtryck och högtryck parkera sig i de här vågiga jetströmsmönstren.

Riskerar passera en gräns

I  en rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) uppskattar Johan Rockström och hans forskarkollegor att gränsen för när dessa återkopplingseffekter sätts igång går redan vid två graders uppvärmning.

Just nu anses världens klimatpolitik bara kunna räcka till att dämpa den globala uppvärmningen till cirka tre grader.

– Om vi fortsätter som i dag, med ökade utsläpp varje år, riskerar vi att om bara 30 till 50 år passera en planetär gräns någonstans kring två grader. Vi är redan vid 1,1, vi rör oss väldigt snabbt mot två – i närtid skulle vi riskera att passera en tröskel som oundvikligen leder oss in på en väg som tar oss mot en het planet, säger Johan Rockström.

– Vi är obehagligt nära. Vi är dessutom redan intecknade för 1,5 graders uppvärmning, eftersom det är tröga processerna att öka temperaturen och eftersom det finns så mycket värme lagrad i havet, men också på grund av att vi blivit duktigare på att ta bort och undvika luftföroreingar som kyler planeten. 

I det läget kommer ett antal dominobrickor att börja falla som i sig förstärker den globala uppvärmningen – smältande permafrost, utsläpp av metan från havsbotten, regnskogsdöd i Amazonas, skogsdöd i barrskogsbältet och förlust av havsis på sommaren i Arktis tas som några exempel.

– Den här artikeln kartlägger all den vetenskap som vi har i dag av så kallade biosfärs-återkopplingar. Då landar vi i slutsatsen att det verkar som att vi redan vid två graders uppvärmning riskerar att passera trösklar som tippar över de biofysiska systemen från att vara självkylande till att bli självuppvärmande.

”En katastrofzon”

Följden kan bli en värld utan isar vid polerna där havsnivån är tiotals meter högre än i dag. Johan Rockström beskriver det som en ”katastrofzon”.

– Om vi skulle tillåta oss själva att röra oss in i den här fullständigt okända terrängen på en fyra, fem graders varmare planet – det är ju en verklighet vi inte sett de senaste fyra-fem miljoner åren. Det råder ingen tvekan om att går vi över tre grader så går vi in i en katastrofzon.

– Rör vi oss mot fyra grader så hamnar vi i ett läge där vi inte kan säkra matförsörjning, inte klara vattenförsörjning. Vi riskerar att få stora områden som blir obeboeliga.

Samtidigt menar Johan Rockström att fönstret till att undvika smärtgränsen på två grader fortfarande står på glänt.

– Den här forskningen kan ge stöd till att accelerera positiva satsningar och investeringar i hållbara företag, städer och länder. Här är jag ganska optimistisk. Vi har bara under de senaste tre-fyra åren gått in i en ny era där hållbar utveckling blivit en ofrånkomlig framtid. Så frågan är inte längre om vi kommer få se en fossilfri framtid – frågan är om det är för sent?

Publisert:

LÄS VIDARE