Ebba Busch Thor: Språktest för den som vill stanna

Uppdaterad 2019-10-13 | Publicerad 2019-10-11

Nu skärper Ebba Busch Thor tonen i integrationspolitiken.

Kristdemokraterna vill se språktest och prov i samhällsorientering för den som vill ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

– Vårt budskap till nya svenskar är, var stolt över var du kommer ifrån och din historia, men bli svensk, säger Busch Thor.

När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på fredagen inledde partifullmäktige, som ska ta ställning till en rad förslag inför stämman i november, ägnade hon en stor del av sitt tal åt migration och integration.

KD har tagit fram ett nytt politiskt program på området, som innehåller en rad skärpningar.

Ebba Busch Thor uppmanar invandrare: Bli svensk.

Det handlar bland annat om att KD vill minska asylinvandringen kraftigt – med cirka 70 procent jämfört med i dag.

Ebba Busch Thor slog fast att Sverige har byggt upp ett ”Integrationsskuldberg” under lång tid och att det nu krävs rejäla tag för att motverka att så kallade ”no go-zoner” växer fram runt om i landet.

Språktest

Men Ebba Busch Thor och KD vill också att staten ska ta ett större ansvar för nyanlända till Sverige i stället för att trycka över ansvaret på landets kommuner.

Och man vill också se hårdare krav på den som vill ha permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Bland annat vill KD att svenskutbildning vid SFI alltid ska kombineras med yrkesutbildning. Och man vill också se krav på språktest och obligatoriskt prov i samhällsorientering för den som vill ha permanent uppehållstillstånd.

För den som vill bli medborgare ska ännu ett test, ett svårare sådant, krävas. Dessutom ska krav på egen försörjning ställas.

– Vi måste uppgradera medborgarskapets betydelse. Människor ska inte bara välkomnas hit, människor ska också kunna välkomnas hem, men då måste vi också vara tydliga med vad som gäller här så att fler får chansen, säger KD-ledaren.

”Otroligt avgörande del”

Efter talet utvecklade hon:

– Sverige har inte lyckats bra med integrationen. Vi lämnar människor i utanförskap, det är alldeles för otydligt hur vägen in i det svenska samhället och vägen till att bli svensk är.

Om språktest och obligatoriskt prov i samhällsorientering säger hon:

– Språket är en otroligt avgörande del. Vill man stanna i Sverige i permanent eller bli medborgare är det rimligt att man både kan det svenska språket och kan orientera sig i samhället.

Ebba Busch Thor.

Utmanade Löfven

Men Busch Thor passade också på att utmana statsminister Stefan Löfven (S).

Hon menade att KD är det enda verkliga oppositionspartiet och att man kommer göra allt för att ta makten.

– Vi kämpar vidare för en ny regering, senast 2022.