Myndigheternas coronavarning – kan bli som Apotekstjänstkaoset

Uppdaterad 2020-02-25 | Publicerad 2020-02-24

Regeringen anser att Sverige har bra beredskap mot coronaviruset.

Men i en skrivelse varnar svenska myndigheter för en situation likt den med Apotekstjänst AB – som lamslog delar av sjukvården hösten 2019.

– Att säga att beredskapen är god, det är kanske bra för att ingjuta lugn hos folket. Men jag tror inte att den är särskilt god, säger Sven Britton, professor emeritus i infektionssjukdomar.

I en skrivelse till regeringen listar två myndigheter orosmoln inför ett större coronautbrott i Sverige. Myndigheterna ser risker för en situation med materialbrist, likt den som slog hårt mot svensk sjukvård hösten 2019 och orsakades av företaget Apotekstjänst AB.

”Det finns risk för utebliven leverans från tillverkare av förbrukningsmaterial för vården och läkemedel, brister av olika läkemedel kan leda till ökad belastning på vården” står det i skrivelsen.

Myndigheterna pekar också på att uteblivna leveranser kan förekomma eftersom viss produktion ligger i Kina, där utbrottet började.

”Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ser allvarligt på de potentiella indirekta konsekvenserna av utbrottet i Kina, såsom en eventuell bristsituation av förbrukningsmaterial och läkemedel vid ett utdraget händelseförlopp eller en utvidgning av utbrotten till andra kontinenter.” står det i skrivelsen.

Se över avtalen

Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten anser att regionerna måste se över avtalen med företag som levererar sjukvårdsmaterial och skyddsmaterial.

– Det är viktigt att säkerställa att man har allt på plats, och att man kan fylla på med mer material om behov uppstår, säger hon.

Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens chef på avdelningen för mikrobiologi.

Myndigheterna konstaterar samtidigt att risken för smittspridning i Sverige är låg och att det i nuläget finns tillräckligt med vårdplatser och material. Men detta kan påverkas om det blir en pandemi.

– Fortsätter detta så måste man ha en uthållig beredskap, säger Karin Tegmark Wisell.

Sven Britton, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, är tveksam till om beredskapen mot ett coronautbrott är tillräckligt.

Professorn: Det blir inte lätt

Regeringen meddelade på en presskonferens att beredskapen mot ett coronautbrott är bra. Den bilden delar dock inte Sven Britton, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

– Den svenska sjukvården är inte på topp för tillfället. Om den ska utsättas för ytterligare ansträngningar blir det inte lätt.

Britton lyfter fram att antalet infektionsplatser i Sverige redan är få. Han anser att Sverige ska aktivera en beredskapsplan och noga undersöker vad det skulle innebära för sjukvården om ett par hundra platser måste användas för coronasjuka patienter.

– Vi har det lägsta antalet sängplatser per invånare i hela Europa. Ska vi sänka det ytterligare genom att öppna platser för den här infektionen, då blir det svårt. Men omöjligt ska det väl inte vara i ett välorganiserat land, säger han.

En kvinna i Milano bär liksom många andra i regionen munskydd för att skydda sig mot viruset.