S-vallöfte: Inför språkplikt för alla nyanlända

Publicerad 2018-04-24

Socialdemokraterna skärper kraven på asylsökande, nyanlända och invandrare som får försörjningsstöd.

Partiet går nu till val på att införa en språkplikt där ersättningen för den som inte deltar i svenskundervisning ska dras in.

– För att kunna leva sitt liv fullt ut i Sverige behöver man kunna svenska, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

När det snart bara återstår fyra månader till höstens riksdagsval lanserar Socialdemokraterna i dag ännu ett vallöfte kring integrationen inför nästa mandatperiod 2018–2022, något Aftonbladet kunde avslöja under morgonen.

Det är finansminister Magdalena Andersson (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som på en presskonferens i dag presenterade ett ”språkpaket med språkplikt för nyanlända och invandrare”.

S vill se hårdare språkkrav

De största förslaget handlar om att införa en språkplikt som ska gälla asylsökande, nyanlända och de invandrare som i dag får försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.

Den som inte deltar i den svenskundervisning som erbjuds av samhället ska bli av med sin ersättning. För den asylsökande handlar det om dagersättning, för den nyanlända etableringsersättning och för den som går på försörjningsstöd är det den ersättningen som riskerar att försvinna.

– För att kunna leva sitt liv fullt ut i Sverige behöver man kunna svenska, säger Magdalena Andersson (S).

I partiet pratar man om förslaget som en fortsättning på den utbildningsplikt som regeringen införde vid årsskiftet. Den innebar att nyanlända som inte tog del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och inte gjorde allt för att komma i arbete, nu kan bli av med sin ersättning.

Har skärpt tonen

Men nu berörs alltså även asylsökande och nyanlända. Deltar de inte i undervisning dras ersättningen in. På sikt utesluter inte Ylva Johansson att det kan komma att handla om kunskapsprov.

– Det går inte att överskatta vikten av att man kan tillräckligt väl svenska, man behöver inte kunna perfekt, för att kunna ta sin plats i det svenska samhället, säger hon.

Dessutom vill Socialdemokraterna att öka möjligheterna för föräldralediga, framför allt kvinnor, att läsa svenska parallellt med ledigheten. Men även de som redan i dag är utrikesfödd och arbetar ska ges fler möjligheter att lära sig svenska.

– Det är oerhört viktigt med möjligheter och krav genomförs så att kvinnor får samma chans att lära sig svenska som män. Det betyder mycket för barnen och kvinnan och hennes möjligheter att styra över sitt eget liv, säger Ylva Johansson.

”Alla som lever i Sverige ska kunna svenska”

Socialdemokraterna har under de senaste åren skärpt tonen och lagt om sin integrationspolitik. Man har fortsatt att säga att samhället ska erbjuda människor som kommer till Sverige hjälp och möjligheter, men tryckt än mer på att den som kommer har en plikt att göra allt för att komma i arbete.

Arbetet ska utgå från två integrationsprinciper. Sedan tidigare har man sagt att ”alla som kan jobba ska jobba”. Nu lägger man till ”alla som lever i Sverige ska kunna svenska”.

Målet med reformen att integrationen ska fungera bättre och att fler ska komma i arbete. Socialdemokraterna har lovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU till år 2020, ett mål man i dag är långt ifrån.

Tidigare har flera andra partier kommit med förslag på området. Moderaterna har presenterat ett krav som innebär att den som inte klarar kunskapsmålen i Svenska för invandare, SFI, ska kunna få minskad eller indragen etableringsersättning.

Men partiet har också gått längre och kopplat krav på kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd.