Löfven om skolstrejkerna: Vi ska möta deras förväntningar

Publicerad 2019-03-15

Stefan Löfven hyllar skolstrejkande ungdomar världen över – men understryker att det råder skolplikt i Sverige.

– Vi ska ligga på stenhårt för att möta deras förväntningar, säger han.

Runt om i hela världen strejkar elever för ett bättre klimat. Statsminister Stefan Löfven tycker att det är bra att det tas initiativ för att lyfta klimatfrågan.

– Jag vill ha en folkrörelse för klimatomställningen. Och dit är vi på väg med alla initiativ. Vi har en mängd olika projekt pågående runt om i vårt land, till exempel solceller, biogasanläggningar och laddstolpar, säger han.

Samtidigt understryker Löfven att det råder skolplikt i Sverige.

Stefan Löfven

– Och som statsminister kan jag inte säga något annat än att man ska gå i skolan. Men kan det arrangeras så att det fungerar...att stå upp för klimatomställningen tycker jag är väldigt bra.

Respekterar Gretas budskap

Greta Thunberg,16, som inspirerat till de världsomspännande strejkerna, har upprepat sitt budskap att makthavare och politiker gör för lite för att bromsa den globala uppvärmningen.

– Jag respekterar det. Vi ska lämna över en värld till dem och de har ännu mer liv framför sig. De vill se att det händer något, så att de kan känna sig trygga. Det är därför vi ska ligga på och jobba stenhårt för att möta deras förväntningar, säger Löfven.

Vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin (MP) säger att hon förstår de ungas frustration och oro.

– Vi har ett mycket allvarligt läge för vår planet. Vi vuxna måste lyssna på deras budskap, säger hon.

Tiden för att ställa om våra samhällen håller på att rinna ut, menar Lövin. Vi måste därför göra mer för att få bort beroendet av fossila bränslen.

– Det är vuxnas ansvar, inte barnens. Men jag är glad över att unga människor höjer sin röst, det har de all rätt till, det är deras framtid.

Varnar elever för att strejka

På andra håll i världen har skolstrejkerna stött på mer motstånd. Storbritanniens premiärminister Theresa May menar att det är positivt att ungdomar engagerar sig politiskt, men att det är fel av dem att göra det under skoltid. Det ökar lärarnas arbetsbörda och är slöseri med klassrumstid som lärarna har planerat, sa hon i ett uttalande i februari enligt Sky News.

En australisk utbildningsminister, Rob Stokes, har varnat elever för att delta i strejkerna den 15 mars.

Greta Thunberg svarade honom på Twitter med orden:

”Ok. We hear you. And we don’t care. Your statement belongs in a museum” (Ok, vi hör dig och vi bryr oss inte. Ditt uttalande hör hemma i ett museum).