Sverige 200 000 jobb ifrån arbetslöshetsmålet

Publicerad 2018-08-16

Magdalena Andersson tror att Sverige kan klara målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020.

Enligt finansministern återstår det nu 200 000 jobb.

– Det är fullt möjligt, det handlar om att jobba på i samma takt som vi har gjort den här mandatperioden.

Magdalena Andersson (S) gav på torsdagen sin bild av det ekonomiska läget. Enligt finansministern ser det mycket bra ut för Sverige.

– Det är en ljus prognos, säger hon.

– Jag får kritik av mina borgerliga motparter för att måla ekonomin ljus, men det är så siffrorna ser ut. Det går väldigt starkt i svensk ekonomi. Tillväxten är god, sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker och statsfinanserna är stora. Vi har sparat 166 miljarder den här mandatperioden och betalat av på statsskulden, det är så det ser ut.

Hon framhåller att sysselsättningen i dag är den högsta på 25 år.

– Det är den högsta som någonsin uppmätts i EU. Definitionen av sysselsättningen är den samma i hela EU.

Under mandatperioden har 300 000 jobb tillkommit. Det återstår ungefär 200 000 till för att Sverige ska nå målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020, enligt finansministern.

– Det är fullt möjligt, det handlar om att jobba på i samma takt som vi har gjort den här mandatperioden.

Samtidigt presenterar hon flera risker i ekonomin.

– Det handlar bland annat om vilken handelspolitik som Trump kommer att driva, det är viktigt för svensk ekonomi eftersom vi har många duktiga exportföretag i Sverige, men också Brexit och hur det kommer att påverka framöver, nya italienska regeringen som driver en finanspolitik som innebär att ett stort underskott som kan bli ännu större, vilket kan skapa stor turbulens i eurozonen. Och så har vi därutöver en eskalerande ekonomisk kris i Turkiet, så det är klart att det fins mycket att hålla ögonen på.

Kommer alla hot utifrån?

– Nej också i Sverige har vi risker som de svenska hushållens skuldsättning och vi måste också hålla ögonen på utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden, inte minst när det gäller utvecklingen av nyproduktionen av bostäder.

Prioriterar klimat och färre arbetslösa utrikesfödda

Kommande mandatperiod kommer klimatet vara en prioriterad fråga, menar finansministern.

– Vi behöver bekämpa klimatförändringarna och anpassa oss för ett mer extremt väder.

Att minska arbetslösheten bland utrikesfödda är en annan prioriterad fråga.

Det faktum att befolkningen blir äldre är något som kommer påverka Sverige framöver.

– Om vi blir 300 000 fler äldre och 200 000 barn de kommande decenniet kommer det påverka Sverige. Det kräver mycket stora resurser.

Fram till 2026 kommer det behöva byggas 700 äldreboenden och anställas 156 000 i välfärden.

– Jag utesluter inte att det behövs fler än de 20 välfärdsmiljarder som vi har utlovat. Därför ser jag förslag om skattesänkningar som verklighetsfrånvänt.

Reformutrymmet 100 miljarder

Enligt Magdalena Andersson är utrymmet för reformer nästa mandatperiod, 2018–2022, ungefär 100 miljarder.

Hon menar dock att det vore oansvarigt att inteckna hela den summan på vallöften eftersom det alltid kommer oförutsedda kostnader under en regeringsperiod.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!