Allt tuffare för sjukskrivna – fler får avslag

Publicerad 2017-12-11

Allt fler sjuka får nu sin ersättning indragen – trots att de fortfarande är sjuka.

Nu slår sjukskrivna, politiker och fackliga företrädare larm.

– Människor är förtvivlade och känner sig ifrågasatta i sin sjukdom, säger Carina Wellton, ordförande i Solrosuppropet.

Carina Wellton

Svårt sjuka som förlorade sin ersättning när den så kallade ”stupstocken” slog till orsakade mycket heta känslor inför valen 2010 och 2014.

Medierna fylldes av ömmande fall om multisjuka som bedömdes arbetsföra av Försäkringskassan.

Sedan dess har Stefan Löfven och Socialdemokraterna uppfyllt sitt vallöfte och avskaffat ”stupstocken”. Det inträffade i februari förra året.

Men något lugn blev det inte för de sjuka.

Nu ökar åter berättelserna om människor som blir av med sin sjukpenning.

”Människor är förtvivlade”

Carina Wellton är ordförande i föreningen Solrosuppropet som jobbar för en ”human sjukförsäkring och välfärd” märker av de ökande avslagen.

– Det har även tidigare funnits problem att människor nekas sjukpenning, men nu är ökningen så stor. Vi märker det på mängden människor som hör av sig till oss och är helt förtvivlade, en del säger att de inte orkar leva längre, säger hon.

– Det handlar om personer som är sjuka, har sjukintyg av läkare som styrker det och som överklagar sina avslag. Men de får ändå inte sin sjukpenning godkänd eftersom Försäkringskassan nu tycks hitta arbetsförmåga hos personer som tidigare varit sjukskrivna.

Enligt Wellton hänger de tuffare bedömningarna samman med regeringens mål om att sänka sjukskrivningstalen.

Fackliga: Kan leda till valförlust

Uppdraget om att pressa ned sjukskrivningarna gick till Försäkringskassan hösten 2015. I en rapport från i somras konstaterar Försäkringskassan att kurvan nu vänt försiktigt nedåt, men att mer krävs om man ska nå regeringens mål. Bland annat måste ansökningarna om sjukpenning minska.

Det som nu sker har orsakat en stor irritation inte bara bland sjuka och deras intresseorganisationer. Även inom S närstående LO finns en utbredd ilska.

Många förtroendevalda talar om att regeringen kommer att ”förlora valet på hårdheten mot de sjuka”. De framhåller att de varje vecka möter medlemmar som är för sjuka för att återgå i jobb men som nu står utan ersättning – trots läkarintyg, papper från utredningar och stora besvär.

– Försäkringskassan har uppfunnit en arbetsmarknad som inte finns, helt utan stress, tunga lyft och krav på prestation, säger en facklig företrädare inom IF Metall.

Värst upplever de fackliga att människor med stressrelaterade åkommor och odefinierbara smärttillstånd drabbas. Den som kan styrka sin sjukdom med röntgenbilder eller klinisk bevisning har större chans, menar man.

”Horribelt”

Även på central nivå inom LO är ilskan stor.

– Hanteringen för våra medlemmar håller på att haverera. Folk som är multisjuka blir definierade som friska och ställs då inför att söka jobb. Men man kan inte få ett jobb med alla de sjukdomarna, det är fullkomligt horribelt, har Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, nyligen sagt till Svt.

Enligt Svt har avslagen tredubblats sedan kravet om att minska sjukskrivningstalen infördes, hösten 2015. För nya sjukskrivningar har avslagen ökat från 1 till 2,5 procent under samma tid.

Att fler får avslag märks också hos fackens rättsinstans, LO/TCO Rättsskydd. Där har antalet överklagningsärenden skjutit i höjden rejält. Tidigare behandlades 20-30 fall per månad, nu ofta runt 70 i månaden.

– Ska man få sjukpenning i dag så krävs att man både har fysiska och psykiska begränsningar som är ganska stora. Det är min bestämda uppfattning att det är så hårt, säger Robert Sjunnebo, enhetschef.

Intern S-kritik

Men ilskan mot hanteringen av de sjukskrivna finns också bland företrädare för regeringspartiet Socialdemokraterna.

Flera riksdagsledamöter har tidigare motionerat i ärendet och nu ställer Hans Hoff, riksdagsledamot (S) från Halland, krav på att regeringen agerar i en skriftlig fråga till ansvarig minister, Annika Strandhäll.

– Det är uppenbart att det finns allvarliga brister i hur lagstiftningen tillämpas när det gäller sjukskrivningarna, säger han.

– Det finns rättspraxis i frågan som Försäkringskassan självklart ska rätta sig efter, men det gör de inte. Konsekvensen blir att svårt sjuka blir utan ersättning och riskerar att hamna i fattigdom. Det är inhumant och ovärdigt ett rättssamhälle som Sverige.

Försäkringskassan: Nej, vi har blivit bättre

Lars-Åke Brattlund

Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen hos Försäkringskassan, håller inte med om att myndigheten är tuffare mot sjukskrivna i dag.

Han menar i stället att myndigheten har blivit bättre på sitt jobb, vilket förklarar de ökande avslagen.

– Avslagen har gått upp och ligger nu på knappt tre procent, alltså får drygt 97 procent sin sjukskrivning godkänd, säger han.

– Vi fick ett uppdrag och ökade resurser för att hinna med vårt arbete, det vill säga att granska försäkringsvillkoren vid de olika tidsgränserna som finns i sjukförsäkringen, och det hinner vi med på ett annat sätt nu.