Sjuka kan få stå tillbaka om coronaviruset sprider sig

Uppdaterad 2020-03-04 | Publicerad 2020-03-03

Andra patienter får stå tillbaka och operationer kan ställas in om coronaviruset slår till rejält mot Sverige.

Personalen kommer tvingas prioritera bland de sjuka.

– Det finns inte tomma sängar som står och väntar, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Coronaviruset står just nu högst upp på regeringens agenda.

En av dem som påverkas mest är Lena Hallengren, som är ansvarig för bland annat sjukvården. Hon står i löpande kontakt med myndigheter som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Jag tycker att våra myndigheter har en bra samordning, bra kontroll och god beredskapsplanering med pandemiplaner runt om i landet, säger hon.

Viktig information

Enligt Hallengren är regeringens viktigaste arbete att informera om vad som görs.

Dessutom att fatta de beslut myndigheterna behöver och förbereda för sådant som kan inträffa om viruset sprids ytterligare.

– Människor ska kunna känna en trygghet i att vi vet vad vi gör och att myndigheterna vet vad de gör och att de rekommendationer som ges också följs.

Måste prioritera

Om spridningen av viruset skulle ta fart skulle trycket på sjukvården öka rejält.

Vårdpersonal har framhållit att vården skulle få svårt att klara uppgiften, bland annat till följd av brist på vårdplatser och sjuksköterskor.

Socialministern menar att myndigheter och sjukvårdsregioner i nuläget gör bedömningen att man skulle klara det, och att hon måste lita på det.

Lena Hallengren, socialminister (S) 

Sjuka får stå tillbaka

Lena Hallengren gör ingen hemlighet av att det kan komma att krävas omprioriteringar om många blir sjuka samtidigt.

– Vården måste ges efter behov, det finns inte fler timmar, fler människor eller fler vårdplatser än vad vi har, säger hon.

Socialministern utesluter inte att det kan innebära att andra sjuka får stå tillbaka och att planerade operationer ställs in.

– Om man behöver frigöra personal, då får det konsekvenser för andra. Det gäller naturligtvis inte människor som är akut sjuka, till exempel drabbas av hjärtinfarkt. Men det finns ju andra som besöker vården som kommer få vänta lite längre för att det här går före.

– En kris betyder att man måste tänka om, tänka annorlunda, bortprioritera.

Fler smittade

Bara under tisdagen rapporterades flera nya fall av covid-19, den sjukdom som coronaviruset ger upphov till.

Det är i grunden bra, slår Hallengren fast.

– Det är bra att man hittar de fall som är och att man vidtar smittspårning, det är ju det som är huvuduppgiften.

– Så här långt har det fungerat och det arbetet måste fortsätta.

Många är rädda

Lena Hallengren säger att hon förstår att många är rädda för att smittas, men poängterar att det inte finns någon allmän spridning i Sverige just nu.

Hon menar också att det är viktigt att lyssna på och lita till de ansvariga myndigheterna.

– Jag följer själv deras råd. Jag kan inte göra någon annan bedömning.

Råden handlar till exempel om att inte besöka kända smittområden, inte vara nära den som är smittad och att tvätta händerna med tvål och vatten.

Är du själv rädd för att bli smittad?

– I dagsläget är jag definitivt inte det utifrån hur vi arbetar med att spåra smitta, informera och få kunskap och information, men det betyder inte att jag inte förstår den oro som finns. Det bästa vaccinet i sammanhanget tror jag är kunskap.

PODD Därför skapar coronaviruset panik

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om paniken kring coronaviruset och hur man kan hantera sin rädsla för att smittas av coronaviruset. Gäster är Martin Schori och Kata Nylén.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen