"Dåligt exempel - vi är redan överens i bullerfrågor"

Uppdaterad 2017-02-15 | Publicerad 2017-01-26

Anna Kinberg Batra nämnde ”bullerregler” som en fråga M och SD kan göra upp om.

Moderata riksdagsledamoten Jessika Roswall tycker det är ett dåligt exempel, eftersom Alliansen och SD redan är överens i bullerfrågan.

Samtidigt tror hon att den nya linjen får konsekvenser på lång sikt.

– Vi måste ställa om våra hjärnor, säger Roswall.

Sedan M-ledaren Anna Kinberg Batra meddelade att hon ska bryta isoleringen av Sverigedemokraterna å sitt partis vägnar har det förekommit en diskussion kring hur förhandlingarna och samtalen partierna emellan ska se ut.

Kinberg Batra har tidigare nämnt ”bullerregler och trafikfrågor” som ett exempel på en fråga som M och SD skulle kunna förhandla om i riksdagen.

Moderata ledamoten i Jessika Roswall sitter i civilutskottet som hanterar bullerfrågorna. Hon tycker inte att bullret är ett bra exempel, eftersom Alliansen och SD redan är överens.

– Det är ett dåligt exempel, för där tycker vi redan lika. Det svarar kanske inte på frågan, just buller.

Men där tycker ni väl lika med övriga Alliansen också?

– Ja, precis.

Och SD?

– Ja. Så hittills har inte vårt arbete förändrats. Vi har haft ett utskottsmöte. Och det var som vanligt. Vi hade förberett oss med alliansen och la en gemensam motion.

Däremot är hon helt inställd på att den nya linjen kommer att få konsekvenser för utskottets arbete på längre sikt och att förhandlingarna kan komma att handla om att både ge och ta.

– I det längre perspektivet så tror jag att det kommer att bli så. Framför allt på kommunal nivå, kanske inte så mycket i riksdagen. Men visst, jag måste nog ställa om min hjärna, det måste nog alla moderata riksdagsledamöter. Att "nu är målet att driva igenom så mycket moderat- och allianspolitik som möjligt".

Den interna Allianskritik som kommit, att C och L inte känner att de får några svar – hur ser du på det?

– Att de inte får några svar från oss?

Ja, på hur det här ska gå till? Att om ni inte blir överens inom Alliansen, då vänder ni er till Sverigedemokraterna – det ger ju ingen majoritet i riksdagen?

– Nej, nej. Jag har inte något svar på det än. Det viktigaste beskedet var att vi vill lägga en gemensam alliansbudget, men det förstår jag också att det inte ger någon majoritet. Det kommer kanske att kristallisera ut sig. Det tydliga beskedet är att vi inte samarbetar, men vi ska prata med dem.

Sofia Arkelsten (M), ledamot i utrikesutskottet, säger att det inte förs några samtal mellan M och SD i hennes utskott.

– Vi har en väldigt liten grund för ett samarbete. De vill gå ur EU, de är emot Nato och vi tycker olika om Ryssland.

ANNONS